Prehľad

E-papir je úplne nová služba, ktorá umožňuje vytvárať dokumenty s možnosťou ich podpísania na dotykovej obrazovke. Právne a technické zázemie umožňuje manuálne podpísať zmluvy bez fyzickej prítomnosti zmluvných strán na rovnakom mieste.

Používatelia, bez ohľadu na ich geografickú polohu, môžu otvoriť, upraviť, opraviť, alebo autorizovať dokumenty prostredníctvom uzatvorených procesov a na záver ich jednoducho podpísať na svojich dotykových obrazovkách.

Elektronický dokument podpísaný ručne môže obsahovať digitalizovanú formu vlastnoručných podpisov účastníkov pridaných do dokumentu a taktiež aj akúkoľvek prílohu. Všetko je uložené do súboru PDF, ktorý je certifikovaný s kvalifikovaným digitálnym podpisom a časovou pečiatkou.

Služba je dostupná z ľubovoľného zariadenia s internetovým prehliadačom a dotykovým displejom. Nie je nutná žiadna inštalácia ani sťahovanie doplnkov.