Oversigt

E-paper er en helt ny service som lader dig skabe dokumenter, der kan underskrives på din touch screen. Den juridiske og tekniske baggrund, giver mulighed for manuelt at underskrive kontrakter, uden at parterne befinder sig på samme sted.

Brugere kan, uanset deres geografiske placering, åbne, rette eller autorisere dokumenter igennem lukkede processer, for til slut endda at underskrive dem på deres touch screens.

Et elektronisk dokument underskrevet med håndskrift, kan indeholde en digitaliseret formular af den håndskrevne signatur af parterne indsat i dokumentet og enhver form for vedhæftelse. Alt indkluderes i en PDF fil, som er certificeret med en godkendt digital signatur og et godkendt tidsmærke.

Servicen kan benyttes via ethvert device, som har en browser og en touch screen. Den kan benyttes uden at installere eller hente ét eneste plug-in.