Nástenka

Obrazovka je prehľadná a dynamicky prispôsobená nastaveniam mobilných zariadení, takže funkcie sú optimalizované pre uživateľa. Pri navrhovaní rozhrania je dôraz kladený na prehľadnosť teda všetky ikony odzrkadlujú ich funkčnosť.