FAQ

Aký druh dokumentu môžem vytvoriť?

Akýkoľvek druh dokumentu, ktorý bol raz na papieri.

Čo potrebujem, aby som mohol použiť službu?

Internetové pripojenie a prehliadač.

Potrebujem niečo nainštalovať?

Nie, nemusíte nič nainštalovať.

Na aký druh zariadenia sa viem prihlásiť?

Na akýkoľvek druh zariadenia, ktoré má dotykovú obrazovku alebo dotykovú plochu.

Potrebujem použiť stylus, aby som sa prihlásil na dotykovej obrazovke?

Nie, prihlásiť sa môžete pomocou prstov.

Zodpovedá môj ručný podpis kvalifikovanému elektronickému podpisu?

Predpisy uvádzajú, že kvalifikovaný elektronický podpis má rovnaký právny efekt ako ručný podpis.

Kde ukladáte moje overené dokumenty?

Ukladáme ich na overené a kontrolované servery.