Certifikované PDF

Pravosť kvalifikovaného elektronického podpisu a časovej pečate môže byť overená s voľne šíriteľnou verziou programu Adobe Acrobat Reader. Certifikované elektronické dokumenty môžu obsahovať prílohy (fotografiu, video či akýkoľvek iný digitálny obrah), ktoré sú vložené do PDF súboru.