Branding

E-papir zaisťuje všetky individuálne potreby užívateľov počnúc grafikou až po samotný obsah. Implementácia ikon napomáha v procese vkladania dát alebo taktiež slúžiť pri úplne iných jedinečných potrebách v rôznych odvetviach priemyslu.
 
branding